ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561

ข้อมูลกิจกรรม :  เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพ และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรทุกๆคนมีสุขภาพที่ดี หากมีการตรวจสุขภาพประจำทุกๆปีจะทำให้พนักงานทราบถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง และระมัดระวังการรับประทานอาหาร หรือแม้แต่การหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีกันมากยิ่งขึ้น ได้ทำการแบ่งพนักงานไปตรวจเลือดแต่ละสัปดาห์ โดยการเจาะเลือด และตรวจเลือดจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากยิ่งขึ้น อีกทางหนึ่งเพื่อให้ได้รับคำแนะนำ แนวทางในการดูแลตัวเอง

ระยะเวลา : 4 วัน ทำการเจาะเลือดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 24 มีนาคม 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 และวันที่ 7 เมษายน 2561 ทางบริษัทได้แบ่งพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น

สถานที่ : บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสีลม เลขที่ 15 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น และบริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด มีนโยบายในการดูแลพนักงานภายในองค์กร โดยให้พนักงานในบริษัทได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจสอบสภาพร่างกาย ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสุขภาพของตัวเองในปัจจุบัน และหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะได้หาแนวทางในการแก้ไข หรือแนวทางในการรักษาได้ทันเวลา ในปีนี้เราได้ใช้บริการของบริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสีลม ด้วยวิธีการเจาะเลือด และทราบผลในสัปดาห์ถัดไป โดยทางพาธแล็บจะดำเนินการส่งผลการตรวจสุขภาพทางไปรษณีย์มายังบริษัท  จากนั้นสามารถโทรเข้าไปยังสาขาที่ตรวจสุขภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอ่านผลและให้คำแนะนำต่อไป

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02 428 8999 (Auto 5 คู่สาย) แฟกซ์ : 02 873 1799
E-mail : sale@lineagebloom.com
Line@ : @mhy9289o
QR CODE : ,เพิ่มเพื่อน


สายตรงฝ่ายขาย
1. คุณแป้ง   M: 091-161-9629  , QR CODE: pang.o@lineagebloom.com , LINE ID: pang2003bird   เพิ่ม {เมย์} เป็นเพื่อน 
2. คุณส้ม   M: 094-293-6164  , QR CODE:   som.s@lineagebloom.com , LINE ID: 0942936164  เพิ่ม {เมย์} เป็นเพื่อน 
3. คุณอ้อม   M: 093-164-9426  , QR CODE:    aom.k@lineagebloom.com , LINE ID: 1649426
เพิ่ม {อ้อม} เป็นเพื่อน  

++ ของพรีเมี่ยม ของแจก ของแถม++
บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด
2 ซอยประชาอุทิศ 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140