ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาทักษะพนักงานบริษัทฯประจำปี ครั้งที่ 2 / พฤษภาคม 2560

ข้อมูลกิจกรรม : เนื่องจากทางบริษัทต้องการให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัดทุกคน มีความเข้าใจตัวสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้ามายิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ขึ้น อีกทั้งหากลูกค้ามีการสอบถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมพนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการผลิตให้ลูกค้าได้เข้าใจง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต สามารถพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสเห็นระบบการทำงานของซัพพลายเออร์ (Supplier) มากยิ่งขึ้น

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับซัพพลายเออร์ (Supplier) ทุกท่าน

ระยะเวลา : วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 17:30 น.

สถานที่ : โรงงานผลิตกระเป๋า โรงงานผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล โรงงานผลิตหมวก และซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่คอยสนับสนุนงานกับทางบริษัทฯ

รายละเอียด : ทางบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และในบริษัทในเครือ โดยได้ความอนุเคราะห์จากทางผู้บริหาร ได้นำพนักงานเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ ในกลุ่มสินค้าของพรีเมี่ยม เพื่อต้องการให้พนักงานเข้าใจและเข้าถึงตัวสินค้าอย่างถ่องแท้ และเพื่อให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างถูกต้อง และสามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างถูกต้องหากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้า โดยโรงงานที่เราเดินทางเข้าไปศึกษาดูงานนั้นได้แก่ โรงงานผลิตกระเป๋า โรงงานผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล โรงงานตัดผ้า โรงงานผลิตหมวก และซัพพลายเออร์กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานสกรีนผ้าและงานเลเซอร์สิ่งของ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สถานประกอบการกับซัพพลายเออร์(Supplier)             มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02 428 8999 (Auto 5 คู่สาย) แฟกซ์ : 02 873 1799
E-mail : sale@lineagebloom.com
Line@ : @mhy9289o
QR CODE : ,เพิ่มเพื่อน


สายตรงฝ่ายขาย
1. คุณแป้ง   M: 091-161-9629  , QR CODE: pang.o@lineagebloom.com , LINE ID: pang2003bird   เพิ่ม {เมย์} เป็นเพื่อน 
2. คุณส้ม   M: 094-293-6164  , QR CODE:   som.s@lineagebloom.com , LINE ID: 0942936164  เพิ่ม {เมย์} เป็นเพื่อน 
3. คุณอ้อม   M: 093-164-9426  , QR CODE:    aom.k@lineagebloom.com , LINE ID: 1649426
เพิ่ม {อ้อม} เป็นเพื่อน  

++ ของพรีเมี่ยม ของแจก ของแถม++
บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด
2 ซอยประชาอุทิศ 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140