ขาย พวงกุญแจยางหยอด

บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด เป็นบริษัทที่รับผลิต ของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม รับสั่งทำสินค้าพรีเมี่ยม งานยางหยอด ตามออร์เดอร์ของลูกค้า โดยมีประเภทสินค้าให้เลือกเหมาะตามการใช้งาน หรือเหมาะกับกิจการของลูกค้าที่หลากหลาย อาทิเช่น Magnet ยางหยอด ที่รองแก้วยางหยอด ที่หนีบกระดาษยางหยอด ป้ายแท็กยางหยอด พวงกุญแจยางหยอด สายรัดข้อมือยางหยอด ที่เสียบปากกายางหยอด เป็นต้น งานยางหยอดสามารถสั่งทำตามแบบและดีไซน์ของลูกค้า มีสีสันสวยงาม สาเหตุที่เรียกว่างานยางหยอด เนื่องจาก สินค้ามีวัสดุทำจากยางโดยมีการผสมสีตามลักษณะของโลโก้ที่ต้องการ และนำไปหยอดลงในบล็อคของโลโก้นั้นๆ

ยางหยอดนั้น เป็นน้ำยางสีใสๆ ก่อนถูกนำไปผสมสีเพื่อให้ได้สีตามความต้องการก่อนหยอด หลังจากหยอดเสร็จเมื่อถูกความร้อน จะทำให้ยางนั้นขึ้นรูปแข็งแต่นิ่ม เลยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Soft PVC

ขั้นตอนการผลิต

การผลิตของพรีเมี่ยม ที่ทำจากยางหยอดนั้น มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากนั้น แต่ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดในการลงงาน ถือว่าเป็นงานแฮนด์แมด(Handmade)งานหนึ่งเลยก็ว่าได้

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบ และ ทำไฟล์สำเร็จสุดท้ายให้เป็นไฟล์ AI
ขั้นตอนที่ 2 นำไฟล์ที่ได้ ไปสั่งทำแม่พิมพ์ เพื่อขึ้นงาน
ขั้นตอนที่ 3 ผสมสีในน้ำยาง ตามความต้องการ
ขั้นตอนที่ 4 หยอดสีลงในบล็อกแม่พิมพ์ยางหยอดที่เตรียมไว้
ขั้นตอนที่ 5 อบยางหยอดที่อยู่ในแม่พิมพ์ เพื่อให้แข็งตัว
ขั้นตอนที่ 6 นำยางหยอดที่แข็งตัวแล้ว มาประกอบชิ้นงาน เช่น ใส่ห่วงพวงกุญแจ
ขั้นตอนที่ 7 บรรจุงานยางหยอดที่ได้ใส่ถุงหรือแพคกิ้งตามความต้องการ

ยางหยอด นั้น ทำมาจากอะไร

จำนวนชั้น (layer) ของของพรีเมี่ยมงานยางหยอด

ชั้นของยางหยอด หรือ layer ทำให้ชิ้นงานดูมีมิติมากขึ้น จำนวนชั้นของงานยางหยอดนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ และจำนวนสีของงานพรีเมี่ยมชนิดนั้นๆ โดยทั่วไปงานยางหยอดจะมีจำนวน 1-5 ชั้น โดยความสูงของชั้นที่ 1 จะสูงประมาณ 4-5 มม. และชั้นที่สองเป็นต้นไปจะสูงได้ประมาณ 1 มม. ทั้งนี้จำนวนชั้นของงานมีผลต่อระยะเวลาในการผลิตสินค้า เนื่องจากงานยางหยอดเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียด โดยจะหยอดแต่ละสีลงไปทีละชั้นแล้วจึงนำเข้าไปอบ และเมื่อยางเย็นตัวลง จึงจะสามารถหยอดงานชั้นถัดไปได้ ดังนั้นรูปแบบ จำนวนสี และขนาดของชิ้นงานจึงมีผลต่อราคาและระยะเวลาในการผลิตสินค้า

สินค้าพรีเมี่ยม งานยางหยอดไม่สามารถไล่สีได้

งานยางหยอดไม่สามารถไล่สีได้ เนื่องจากในการทำยางหยอดเป็นการผสมสีเหมือนสีน้ำและหยอดแต่ละสีลงไปในแต่ละช่อง โดยที่ตัวบล็อกในการทำยางหยอดจะกั้นช่องตามลักษณะของโลโก้ สาเหตุที่มีการกั้นช่องนั้น เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบบนโลโก้ มีรูปร่างและจำนวนสีที่แตกต่างกัน ในชิ้นงานลูกค้าจะเห็นว่า จะมีร่องระหว่างรูปร่างขององค์ประกอบบนโลโก้นั้น เพื่อไม่ให้สีที่หยอดลงไปไหลมารวมกันในการหยอดสีแต่ละครั้งแบบงานยางหยอด

ตัวงานยางหยอดนั้น เป็นงาน 2D และ 3D (จะมีลักษณะโค้งนูน) ซึ่งการสั่งผลิตนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่ออกแบบมา แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นงาน 2D มากว่า เนื่องจาก ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างต่างกันอยู่พอสมควร
ชิ้นงานยางหยอดนั้น นอกจากเป็นชิ้นเดี่ยวๆ เป็นงานยางหยอดหน้าเดียว แล้ว เรายังสามารถ นำมาปะกบกันเป็นงาน 2 หน้าได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบภายในแตกต่างกันได้ แต่ขนาดและรูปทรงที่นำมาปะกบกันนั้นต้องเหมือนกัน

 

 

เรื่องน่ารู้ของสินค้าพรีเมี่ยม (ของพรีเมี่ยม) ประเภทยางหยอด

ในปัจจุบันสินค้าประเภทงานยางหยอดเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในการนำไปทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ ของใช้ หรือตกแต่งมากมาย เนื่องจากสินค้าประเภทยางหยอด มีสีสันหลากหลาย สวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจของผู้พบเห็น ทั้งยังขึ้นรูปแบบได้หลากหลาย หรือ นำไปประยุกต์ประกอบกับวัสดุสำนักงาน เช่น คลิปหนีบกระดาษ ทำให้ ด้านบนของคลิปมียางหยอด บางคนเรียก ที่หนีบกระดาษยางหยอด คลิปหนีบกระดาษยางหยอด เป็นของพรีเมี่ยม ที่ผู้รับแลผู้ให้ มุ่งเน้นไปใช้งานได้จริงในสำนักงาน และได้ประชาสัมพันธ์โลโก้ กิจกรรมต่างๆอีกด้วย
งานยางหยอดที่ได้รับความนิยมจากการสั่งทำ สั่งผลิต ไปเป็นของพรีเมี่ยม 2 อันดับต้นๆ ได้แก่…..
1. พวงกุญแจยางหยอด เป็นสินค้าพรีเมี่ยม ประเภทยางหยอดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจาก งานพวงกุญแจเป็นงานที่มีราคาไม่สูงนักเมื่อเทียบกับของพรีเมี่ยมอื่นๆ ทั้งยังออกแบบได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การจำลองรูปผลิตภัณฑ์, การใช้มาสคอต, หรือ เป็นข้อความง่ายๆ เป็นต้น  แถมยัง ใน หนึ่งพวง สามารถมีชิ้นงานได้มากกว่า 1 อีกด้วย
2. จานรองแก้วยางหยอด เป็นของพรีเมี่ยม ประเภทยางหยอดที่ได้รับความนิยมรองลงมาก ตัวจานรองแก้วยางหยอดนี้ เป็นงานที่ขึ้นแบบโดยไม่ต้องไปประกอบชิ้นงานกับวัสดุอื่นๆ และที่ได้รับความนิยมนั้น เกิดจาก จานรองแก้วยางหยอดเป็นงานที่ลูกค้าหรือผู้สั่งผลิต นำไปแจกแล้วเป็นที่ต้องการของผู้รับเพราะใช้งานได้ดี ใช้ได้นาน ใช้ได้จริง เลยทำให้การประชาสัมพันธ์หรือการโปรโมทต่างๆ อยู่ไปได้นานอีกด้วย
ส่วนของพรีเมี่ยมประเภทยางหยอด ที่สามารถสั่งทำ สั่งผลิตได้นั้น ยังมีอีกมากมาย เช่น แม็คเน็ตยางหยอด(Soft PVC Magnet), ป้ายแขวนกระเป๋ายางหยอด, ป้ายแท็กห้อยกระเป๋ายางหยอด, ที่เสียบปากกา/ดินสอยางหยอด, ตัวปะกบซิป, สายรัดโทรศัพท์, สายรัดข้อมือ, ป้ายแขวนห้อง และ อื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย

การสอบถามราคา สั่งทำหรือสั่งผลิตยางหยอด

การสอบถามราคา มีขั้นตอนง่ายๆเพียง

1. แจ้งชนิดยางหยอดที่ต้องการทราบราคาในการสั่งผลิต
2. ส่งตัวอย่างโลโก้หรือแบบคราวๆ หรือ จำนวนสีที่ต้องการสั่งผลิต
3. แจ้งขนาดที่ต้องการ
4. แจ้งจำนวนและวันใช้งานที่ต้องการ

การสั่งทำหรือสั่งผลิต

1. รวบรวมรายละเอียดที่ใช้สอบถามราคา
2. ส่งแบบหรือโลโก้ ให้กับทางทีมฝ่ายขาย และรอการออกแบบ ถ้าลูกค้าที่ต้องการให้ออกแบบให้ใหม่ ทางเรามีบริการออกแบบให้ฟรีหลังการสั่งซื้อสินค้า
3. รอ confirm แบบ ที่จะใช้ในการผลิต
4. Confirm แบบ พร้อม ระยะเวลาในการผลิตงาน
5. รอรับสินค้าตามวันและเวลากำหนด


สรุปของพรีเมี่ยม ประเภทงานทีทำจากยางหยอด

- ของพรีเมี่ยม : พวงกุญแจ, จานรองแก้ว, ที่เสียบปากกา/ดินสอ, แม็กเน็ต, สายรัดข้อมือ, สายรัดมือถือ, ป้ายแท็ก, ป้ายห้อย, ป้ายแขวน, หัวซิป เป็นต้น

- วัสดุ :  ยางประเภท Soft PVC

- จำนวนขั้นต่ำ : 500 ชิ้น (สามารถผลิตได้น้อยกว่าแต่ราคาจะค่อนข้างสูง)

- ระยะเวลา : ขึ้นตัวอย่าง 5-7 วัน หลังสรุปตัวอย่าง 10-45 วัน

- ราคาขาย : 8 – 50 บาท (ขึ้นอยู่กับรูปแบบและจำนวนในการสั่งผลิต)

- การจัดส่ง : ฟรีจัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

-ไฟล์ที่ใช้ในการออกแบบ : ไฟล์ illustrator (AI) หรือ ไม่มีทางเรา Draft ให้ฟรี

- หมายเหตุ : ฟรีให้ปรึกษาพร้อมตัวอย่างผลงาน/ฟรีออกแบบ/ฟรีขึ้นตัวอย่าง/ฟรีจัดส่ง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02 428 3728 (Auto 5 คู่สาย) แฟกซ์ : 02 873 1799
E-mail : sale@lineagebloom.com
Line@ : @mhy9289o
QR CODE : ,เพิ่มเพื่อน


สายตรงฝ่ายขาย
1. คุณเมย์   M: 098-142-6146  , QR CODE: may.p@lineagebloom.com , LINE ID: 0981426146   เพิ่ม {เมย์} เป็นเพื่อน 
2. คุณส้ม   M: 094-293-6164  , QR CODE:   som.s@lineagebloom.com , LINE ID: 0942936164  เพิ่ม {เมย์} เป็นเพื่อน 
3. คุณอ้อม   M: 093-164-9426  , QR CODE:    aom.k@lineagebloom.com , LINE ID: 1649426
เพิ่ม {อ้อม} เป็นเพื่อน  

++ ของพรีเมี่ยม ของแจก ของแถม++
บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด
2 ซอยประชาอุทิศ 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140