ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น MP-13

ปากกาพรีเมี่ยมคลิปขนาดใหญ่ สามารถพิมพ์โลโก้

ลงบนคลิปได้

ลักษณะ : ปากกาลูกลื่น หมึกน้ำเงิน ตัวด้ามเงิน มือจับยางสีๆ

สี : มี 4 สีให้เลือก (เขียว,น้ำเงิน,ส้ม,แดง)

สั่งขั้นต่ำ : 500 ด้าม

หมายเหตุ : พร้อมบริการสกรีนโลโก้

P,M(MP13)(H319)

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น 319 logo AEC

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น MP 13 logo AEC

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น 319 โลโก้ dekdern.com

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น MP 13 โลโก้ dekdern.com

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น 319 โลโก้

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น MP 13

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น 319

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น MP 13