CAREER

ตำแหน่งงาน : Web Admin / Web Master

ลักษณะของงาน :

- วางแผนประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ Website และ Social media ต่างๆของทางบริษัท

- Update website และ Social media ต่างๆของบริษัทและดูแลเนื้อหาให้เป็นไปตามข้อกำหนดบริษัทเท่านั้น

- ประสานงานดูแล พัฒนาสื่อ Online ทุกประเภทในองค์กร ให้ทันสมัยและน่าเชื่อถือ

- ประสานงาน ต่ออายุสมาชิก สื่อ Online ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

- ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ hardware และ software ของทางบริษัทได้

- จัดทำ SEO วิเคราะห์ข้อมูลจาก  Google Analytic

- จัดทำ Google Adword

คุณสมบัติ :

- เพศชาย หรือ เพศหญิง  อายุ 24 – 35 ปี

- จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี วทบ.วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ มากกว่า 1 ปี

- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น

- มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network , LAN

- มีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML/CSS พื้นฐาน

- มีประสบการณ์งาน Webmaster , Web Programmer

- มีความรู้เกี่ยวกับ WordPress เป็นอย่างดี

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับ SEM และ SEO

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามารถรายงานความคืบหน้าของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

- มีใจรักบริการ ทีมเวิร์ค และ องค์กร

- มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

อื่นๆ :

- มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน Adobe Photoshop เป็นอย่างดี

- มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องการตัดต่อวีดีโอ

———————————————————————————————————————————————-

ตำแหน่งงาน : Graphic Design

ลักษณะของงาน :

- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ

- ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก เช่น Photoshop, Illustrator, Adobe Flash

- ถ่ายภาพ และ Dicut สินค้า

- รับผิดชอบงานทางด้านการออกแบบ Art Work ให้กับลูกค้า

- ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design)

- ออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ (Printed Materials)

 คุณสมบัติ :

-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Adobe Flash ได้ดี

- ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักองค์ประกอบศิลป์

- มีใจรักในการออกแบบ รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- มีทัศนคติที่ดี  มีไหวพริบ

- มีความอดทน และ มุ่งมั่น สามารถทำงานเป็นทีมได้

- มีความรู้เรื่องการตัดต่อ VDO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

——————————————————————————————————————————————————–

ตำแหน่งงาน : จัดซื้อวัตถุดิบ

ลักษณะของงาน

- คำนวณปริมาณ และ ต้นทุนของวัตถุเกี่ยวกับงาน กระเป๋าผ้า  เสื้อยืด เสื้อโปโล และอื่นๆๆ

- สั่งซื้อวัตถุดิบ

- ประสานงานกับฝ่ายขาย

- ประสานงานกับ ซัพพลายเออร์ ตรวจเช็คคุณภาพวัตถุดิบ

- วางแผนการผลิต  กำหนดวันผลิต และ วันส่งสินค้า

- จัดเตรียมอุปกรณ์ และแบบจัดส่งให้แผนกต่างๆ

- จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งกับลูกค้า

- เข้าโรงงานอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเ พื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า

- ทำรายงานสรุปวิเคราะห์งายรายสัปดาห์, รายเดือน

คุณสมบัติ :

- เพศชาย หรือ หญิง

- จบการศึกษา ระดับปวส. / ปริญญาตรี

- มีความรู้เรื่องผ้า ( จะพิจาราณาเป็นพิเศษ)

- มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ มากกว่า 1 ปี ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความสามารถในการคิด และ คำนวณ

- อัธยาศัยดี เข้ากับคนได้ง่าย

- มีความอดทนสูง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้ (ดูงานตามซัพพลายเออร์ต่างๆ ไปเช้า-เย็นกลับ)

- สามารถทำงานร่วมกับบุคคลภายได้นอก ( ที่ไม่ใช่คนในออฟฟิต )

 

วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.

สถานที่ทำงาน : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด (ประชาอุทิศ ซอย 9)

ติดต่อสอบถาม : 02-4283728 ต่อ ฝ่ายบุคคล