CAREER

ตำแหน่งงาน : Web Admin / Web Master

ลักษณะของงาน :

– วางแผนประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ Website และ Social media ต่างๆของทางบริษัท

– Update website และ Social media ต่างๆของบริษัทและดูแลเนื้อหาให้เป็นไปตามข้อกำหนดบริษัทเท่านั้น

– ประสานงานดูแล พัฒนาสื่อ Online ทุกประเภทในองค์กร ให้ทันสมัยและน่าเชื่อถือ

– ประสานงาน ต่ออายุสมาชิก สื่อ Online ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

– ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ hardware และ software ของทางบริษัทได้

– จัดทำ SEO วิเคราะห์ข้อมูลจาก  Google Analytic

– จัดทำ Google Adword

คุณสมบัติ :

– เพศชาย หรือ เพศหญิง  อายุ 24 – 35 ปี

– จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี วทบ.วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ มากกว่า 1 ปี

– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น

– มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network , LAN

– มีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML/CSS พื้นฐาน

– มีประสบการณ์งาน Webmaster , Web Programmer

– มีความรู้เกี่ยวกับ WordPress เป็นอย่างดี

– มีความเข้าใจเกี่ยวกับ SEM และ SEO

– มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามารถรายงานความคืบหน้าของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

– มีใจรักบริการ ทีมเวิร์ค และ องค์กร

– มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

อื่นๆ :

– มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน Adobe Photoshop เป็นอย่างดี

– มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องการตัดต่อวีดีโอ

———————————————————————————————————————————————-

ตำแหน่งงาน : Graphic Design

ลักษณะของงาน :

– ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ

– ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก เช่น Photoshop, Illustrator, Adobe Flash

– ถ่ายภาพ และ Dicut สินค้า

– รับผิดชอบงานทางด้านการออกแบบ Art Work ให้กับลูกค้า

– ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design)

– ออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ (Printed Materials)

 คุณสมบัติ :

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

– จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Adobe Flash ได้ดี

– ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

– มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักองค์ประกอบศิลป์

– มีใจรักในการออกแบบ รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– มีทัศนคติที่ดี  มีไหวพริบ

– มีความอดทน และ มุ่งมั่น สามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีความรู้เรื่องการตัดต่อ VDO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

——————————————————————————————————————————————————–

ตำแหน่งงาน : จัดซื้อวัตถุดิบ

ลักษณะของงาน

– คำนวณปริมาณ และ ต้นทุนของวัตถุเกี่ยวกับงาน กระเป๋าผ้า  เสื้อยืด เสื้อโปโล และอื่นๆๆ

– สั่งซื้อวัตถุดิบ

– ประสานงานกับฝ่ายขาย

– ประสานงานกับ ซัพพลายเออร์ ตรวจเช็คคุณภาพวัตถุดิบ

– วางแผนการผลิต  กำหนดวันผลิต และ วันส่งสินค้า

– จัดเตรียมอุปกรณ์ และแบบจัดส่งให้แผนกต่างๆ

– จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งกับลูกค้า

– เข้าโรงงานอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเ พื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า

– ทำรายงานสรุปวิเคราะห์งายรายสัปดาห์, รายเดือน

คุณสมบัติ :

– เพศชาย หรือ หญิง

– จบการศึกษา ระดับปวส. / ปริญญาตรี

– มีความรู้เรื่องผ้า ( จะพิจาราณาเป็นพิเศษ)

– มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ มากกว่า 1 ปี ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีความสามารถในการคิด และ คำนวณ

– อัธยาศัยดี เข้ากับคนได้ง่าย

– มีความอดทนสูง

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

– สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้ (ดูงานตามซัพพลายเออร์ต่างๆ ไปเช้า-เย็นกลับ)

– สามารถทำงานร่วมกับบุคคลภายได้นอก ( ที่ไม่ใช่คนในออฟฟิต )

 

วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.

สถานที่ทำงาน : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด (ประชาอุทิศ ซอย 9)

ติดต่อสอบถาม : 02-4283728 ต่อ ฝ่ายบุคคล