About Us

บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด

ประเภทธุรกิจ รับผลิต และนำเข้าสินค้า พรีเมี่ยม ซึ่งสินค้าของเรานั้นเรามีทั้งสินค้าที่นำเข้าและผลิตเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเราตระหนักว่าสินค้าต่างๆที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจให้เราผลิตนั้น เป็นสินค้ามีการติดแบรนด์ของลูกค้าทั้งสิ้น ซึ่งแต่ละแบรนด์ของลูกค้าล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้น เราจึงตระหนักว่าสินค้าทุกชิ้นที่เราส่งไป เราถือคุณค่าของแบรนด์นั้นๆไว้ด้วย เราจึงมุ่งมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าเราเข้าใจถึงความรู้สึกของลูกค้าในการติดต่อประสานงาน เราจึงตั้งใจให้ลูกค้าได้รับการบริการจากฝ่ายต่างๆด้วยความเป็นมิตรแล้วเราจะเติบโตเคียงข้างไปกับลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าที่ดีมีคุณภาพให้มีความแปลกใหม่อยู่เสมอ ในการบริการที่ประทับใจ

พันธกิจ (Mission)

ต่อสังคม : เป็นบริษัทที่รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ

ต่อลูกค้า : มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม

ต่อพนักงาน : พัฒนาบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และ มีความสุขในการทำงาน พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

นโยบายบริษัท

เป็นผู้นำในอนาคตด้านบริการสินค้าของ พรีเมี่ยมอันดับต้นๆขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่จากฐานกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ร่วมทั้ง พัฒนาพนักงาน พัฒนาสินค้า พัฒนาบริการ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เราจะดำเนินธุรกิจกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย

ประวัติบริษัท

บริษัทเริ่มต่อตั้งเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2553  เริ่มต้นจากการเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี ได้เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนมาเป็นบริษัทจำกัด แต่ยังคงตั้งชื่อเดิม ชื่อเต็มว่า “บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด” สถานที่ตั้ง 2 ซอยประชาอุทิศ 9 ถนนประชาอุทิศแขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 (ที่ตั้งปัจจุบัน) ครั้งแรกเริ่มจัดตั้งบริษัท มีผู้ดำเนินการเพียง 2 ท่าน คือ คุณวรพล วงศ์ธนาสุนทร และคุณสุพัชร ศรีดารณพ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมกัน สินค้าของเรานั้นครอบคลุมทุกความต้องการที่เป็นสินค้าพรีเมี่ยมทั้งหมด มากกว่า 1,000 รายการ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทได้จดทะเบียน DBD Verified กับทางกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าที่ดีมีคุณภาพให้มีความแปลกใหม่อยู่เสมอ ให้การบริการที่ประทับใจ เพื่อความพอใจของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง

ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ใบรับรองจาก กรมพัฒนากระทรวงการค้า ทะเบียนพาณิชย์
ใบรับรองจาก กรมพัฒนากระทรวงการค้า ทะเบียนพาณิชย์

lineagebloomlineagebloom