ปากกาของที่ระลึก รุ่น H 500

ทางเรานำเข้าและจำหน่าย ปากกาของทีระลึก มีปากกาหลากหลาย

รูปแบบ คุณภาพดีและราคายุติธรรม

ปากกาโลหะซึ่งมีทั้งเป็นปากกาลูกลื่นและปากกาหมึกซึมหลายรุ่น

กล่องใส่ปากกามีหลายรูปแบบให้เลือก

สามรถสกรีนโลโก้ ข้อความลงบนปากกา และ กล่องปากกาได้

หมายเหตุ : สั่งขั้นต่ำ 100 ด้ามขึ้นไป