รับผลิตปากกา ปากกาโลหะด้ามหรู ปากกาโลหะของชำร่วย

ปากกาโลหะเพื่อแจกเป็นสื่อโฆษณา ปากกาพร้อมกล่อง

ตัวอย่างปากกา : ปากกาโลหะ รุ่น MMB-073

สั่งทำขั้นต่ำ : 100 ด้าม

พร้อมพิมพ์โลโก้

ปากกาโลหะพร้อมกล่อง LOGO DELL

ปากกาโลหะ รุ่น MMB-073 พร้อมกล่อง LOGO DELL

ตัวอย่างงานพิมพ์โลโก้ DELL

ตัวอย่างงานพิมพ์โลโก้ DELL