จำหน่ายและนำเข้า ปากกาพรีเมี่ยม ปากกา premium

ปากกาลูกลื่น ปากกาโลโก้ พร้อมกล่อง

มีทั้งปากกาพลาสติก และ โลโก้

สั่งทำขั้นต่ำ : 500 ด้าม ถ้าเป็นปากกาพลาสติก

สั่งทำขั้นต่ำ : 100 ด้าม ถ้าเป็นปากกาโลโก้

ปากกาพรีเมี่ยม PREMIUM รุ่น MMB-98

ปากกาโลโก้ DELL

ปากกาโลโก้ DELL