ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5390

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5390
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5390

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5390A
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5390A