ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5514

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5514B
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5514B

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5514E
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5514E

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5514T
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5514T