ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5898

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5898M
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-5898M