ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-7650

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-7650C
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-7650C