ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-7846

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-7846B
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-7846B