ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9235

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9235
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9235

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9235D
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9235D

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9235K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9235K