ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9248

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9248K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9248K

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9248A
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9248A