ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9301

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9301B
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9301B

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9301D
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9301D

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9301K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9301K