ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9305

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9305
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9305

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9305B
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9305B

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9305K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9305K

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9305M
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9305M