ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9308

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9308
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9308

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9308A
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9308A

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9308K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9308K