ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9312

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9312A
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9312A

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9312K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9312K