ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9313

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9313
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9313

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9313D
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9313D

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9313K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9313K