ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9314

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9314
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9314

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9314D
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9314D

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9314K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9314K