ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9317

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9317K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9317K

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9317U
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9317U