ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9347

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9347K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9347K