ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9353

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9353
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9353

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9353A
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9353A

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9353D
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9353D

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9353K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9353K