ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9368

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9368A
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9368A

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9368K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9368K