ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9386

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9386A
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9386A

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9386K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9386K