ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9427

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9427K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9427K