ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9434

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9434
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9434

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9434D
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9434D

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9434K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9434K