ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9438

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9438
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9438

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9438A
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9438A

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9438B
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9438B

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9438K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9438K