ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9442

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9442K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9442K