ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9452

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9452
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9452

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9452K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9452K