ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9454

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9454
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9454

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9454C
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9454C

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9454D
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9454D

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9454K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9454K