ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9466

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9466
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9466

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9466B
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9466B