ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9477

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9477K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9477K