ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9498

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9498
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9498

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9498K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9498K