ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9816

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9816B
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9816B