ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9884

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9884C
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9884C

 

ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9884K
ปากกาพรีเมี่ยม รุ่น PP-9884K