พวงกุญแจยางหยอด ตึก IBM

พวงกุญแจยางหยอด ตึก IBM

พวงกุญแจรูปตึก IBM สีฟ้า

พวงกุญแจรูปตึก IBM สีฟ้า

พวงกุญแจรูปตึก IBM ด้านข้าง

พวงกุญแจรูปตึก IBM ด้านข้าง

 

พวงกุญแจรูปตึก IBM สีเขียว

พวงกุญแจรูปตึก IBM สีเขียว

พวงกุญแจยางหยอดประกบ 2 ชิ้น

พวงกุญแจยางหยอดประกบ 2 ชิ้น