ร่มกอล์ฟ KTC

รับทำร่มกอล์ฟ สั่งทำร่มกอล์ฟ

ด้ามยาวมือกาง โครงไฟเบอร์

ขนาดโครง :   30 นิ้ว X 8 ช่อง

ก้าน : ไฟเบอร์

ด้ามจับ พลาสติก

ผ้าเคลือบ UV

สั่งทำร่มขั้นต่ำ : 100 คัน

ร่มกอล์ฟ ขนาด 30 นิ้ว ธนาคารกรุงไทย

ร่มกอล์ฟ ขนาด 30 นิ้ว ธนาคารกรุงไทย

ร่มกอล์ฟ ขนาด 30 นิ้ว ธนาคารกรุงไทย

ร่มกอล์ฟ ขนาด 30 นิ้ว ธนาคารกรุงไทย

ร่มสวยๆ เก๋ๆ

ร่มตอนเดียว

รับพับ 2 ตอน

ร่มพับ 3 ตอน

ร่มตอนเดียวด้ามไม้