ร่มตอนเดียวด้ามไม้ TOO FACE

รับผลิตร่มตอนเดียว ร่มกอล์ฟ ร่มพับ 2 ตอน 3 ตอน

ร่มตอนเดียวด้ามไม้

ขนาด : 24 นิ้ว

สกรีน : 8 สี รอบคัน ผ้าด้านในเคลือบ UV

โครงร่ม : โครงไม้ และ ด้ามจับไม้

ร่มตอนเดียวด้ามไม้

ร่มตอนเดียวด้ามไม้

ร่มสวยๆ เก๋ๆ

ร่มตอนเดียว

รับพับ 2 ตอน

ร่มพับ 3 ตอน

ร่มกอล์ฟ