กระดาษก้อน TOYOTA

รับผลิตกระดาษก้อน รับทำ รับออกแบบกระดาษก้อน กระดาษโน๊ต

สมุดบันทึก กระดาษโพสอิท ต่างๆ ไดคัทเป็นรูปต่างๆ ได้

ลักษณะ : ปกกระดาษอาร์ตมัน 210 แกรมเคลือบเงา พิมพ์4 สี

เนื้อระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์4 สีจำนวน 100 แผ่น

ขนาด : 3.5 x 3.5 นิ้ว

การเข้าเล่ม  : ไสกาวฉีกได้

บรรจุภัณฑ์ : แพ็คถงุแก้ว 1 : 1

หมายเหตุ : ออกแบบอาร์ตเวิร์คให้ฟรี

 

 

กระดาษก้อน TOYOTA ไดคัทเป็นรูปคน

กระดาษก้อน TOYOTA ไดคัทเป็นรูปคน

กระดาษก้อน TOYOTA ไดคัทเป็นรูปคน

กระดาษก้อน TOYOTA ไดคัทเป็นรูปคน

กระดาษก้อน TOYOTA ไดคัทเป็นรูปคน

กระดาษก้อน TOYOTA ไดคัทเป็นรูปคน