กระดาษโน๊ต wellness home

รับผลิต กระดาษก้อน สมุดฉีก กระดาษโน๊ต พิมพ์ 4 สี

กล่องด้านนอกทำจาก :

กระดาษอาร์ด 210 แกรม พิมพ์ 2 สีเคลือบ UV

กระดาษด้านใน :

กระดาษปอน 70 แกรม พิมพ์ 1 สี จำนวน 500 แผ่น/กล่อง

ขนาดกระดาษ : 3.5 x 3.5 นิ้ว

บรรจุ พลาสติก 1 : 1

 

กล่องกระดาษ wellness home

กล่องกระดาษ wellness home

 

กระดาษโน๊ต wellness home

กระดาษโน๊ต wellness home