กระดาษก้อน Ditto

รับผลิต กระดาษก้อน สมุดฉีก กระดาษโน๊ต พิมพ์ 4 สี

กล่องด้านนอก : กระดาษอาร์ต 210 แกรม พิมพ์ 4 สีเคลือบ UV

กระดาษด้านใน : กระดาษปอน 70 แกรม พิมพ์ 1 สี

ขนาดกระดาษ : 6 x 8.2 cm.

จำนวนกระดาษ : 600 แผ่น / กล่อง

บรรจุภัณฑ์ : ถุงพลาสติกใส 1 : 1

 

กระดาษก้อน ditto กล่องพร้อมเนื้อใน

กระดาษก้อน ditto กล่องพร้อมเนื้อใน

กระดาษก้อน Ditto ด้านในกล่อง

กระดาษก้อน Ditto ด้านในกล่อง