ปฏิทินตั้งโต๊ะ JTU 2019

รูปทรงปฏิทิน : ทรงแนวนอน

เข้าเล่ม : ห่วงกระดูกงู 4 ข้อ 2 ตำแหน่ง

ฐานปฏิทิน : กระดาษจั่วปัง เบอร์ 16 หุ้มกระดาษปอนด์สีฟ้า 100 แกรม

เนื้อกระดาษ : การดาษอาร์ต 260 แกรม

งานพิมพ์ : 4 สี offset ทั้งเล่ม

ซองปฏิทิน : ซองกระดาษ 1:1

ขั้นต่ำ : 300 เล่ม

ระยะเวลาการผลิต : 15-45 วัน หลังสรุปแบบ (ขึ้นอยู่กับจำนวนและคิวงานในช่วงเวลานั้นๆ)

หมายเหตุ : ฟรี!!! 

ฟรี!!! จัดวางอาร์ตเวิร์ค (Artwork) ก่อนการตัดสินใจ

ฟรี!!! จัดส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัดส่งทางรถตู้ รถทัวร์ และบริษัทขนส่งต่างๆ (คิดค่าส่งตามจริง)