สมุดโน๊ตรีไซเคิล รุ่น DD-18

ผู้นำเข้าสมุดโน๊ตรีไซเคิลพร้อมปากการีไซเคิลหมึกสีน้ำเงิน

ตัวด้ามทำจากระดาษรีไซเคิลอัด คลิปเป็นสีเข้ากับตัวสมุดโน๊ต

เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อน สมุดโน๊ต สมุดฉีก

สมุดของที่ระลึก เพื่อแจกในงานต่างๆ เพื่อช่วยลดโลกร้อน

ลักษณะ :  – สมุดโน๊ตรีไซเคิลเปิดข้าง มีที่เสียบปากกา

– ภายในเป็นกระดาษมีเส้น จำนวน 70 แผ่น/เล่ม

– ขอบสีด้านข้างทำจากผ้า

ขนาดสมุดโน๊ต  :  –  ปกหน้า 11.4 x 17.7 x 1.0 cm.

– ปกหลัง 114 x 17.7 cm.

พื้นที่สกรีนโลโก้ปกหน้า : 8.9 x 17.7 cm.

สี : เขียว, เหลือง, แดง

บรรจุ : กล่องกระดาษ 1 : 1

จำนวนขั้นต่ำ : 100 เล่ม

ระยะเวลาการผลิต : ในกรณี Stock 3-15 วัน

ในกรณีที่ไม่มี Stock ประมาณ 15-30 วัน

ราคา : 55-145 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนและโลโก้ในการสั่งผลิต)

การจัดส่งสินค้า: จัดส่งฟรี !!!! ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัดส่งทางรถตู้ รถทัวร์ และบริษัทขนส่งต่างๆ

หมายเหตุ : – สามารถสกรีนโลโก้ได้

–  ฟรีออกแบบและ สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง (สมุดหรือปากกาก็ได้)

 D

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18

 

ปากกา Recycle สำหรับสมุดโน๊ต รุ่น DD-18
ปากกา Recycle สำหรับสมุดโน๊ต รุ่น DD-18

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเขียว ด้านหน้า
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเขียว ด้านหน้า

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเขียว ด้านหลัง
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเขียว ด้านหลัง

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเขียว ด้านใน
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเขียว ด้านใน

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีแดง ด้านหน้า
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีแดง ด้านหน้า

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีแดง ด้านหลัง
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีแดง ด้านหลัง

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีแดง ด้านใน
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีแดง ด้านใน

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเหลือง ด้านหน้า
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเหลือง ด้านหน้า

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเหลือง ด้านหลัง
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเหลือง ด้านหลัง

 

สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเหลือง ด้านใน
สมุดโน๊ต Recycle รุ่น DD-18 สีเหลือง ด้านใน