สมุดโน๊ต ทุ่นระเบิด

สมุดโน๊ต ขนาด  9 x 20 ซม.

ปกหน้าและปกหลัง กระดาษอาร์ต 190 แกรม

พิมพ์ปก 4 สี

เนื้อใน 100 แผ่น กระดาษปอนด์ 80 แกรม

สั่งทำขั้นต่ำ : 500 เล่ม