สมุดโน๊ต YAMAHA

สมุดโน๊ต  ขนาด A5

ปกหน้าและปกหลัง กระดาษอาร์ต 260 แกรม

พิมพ์ปก 4 สี

เนื้อใน  เป็นกระดาษถนอมสายตา

กระดาษเนื้อใน 100 แผ่น

เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว

สั่งขั้นต่ำ 500 เล่ม