สมุดโน๊ตถนอนสายตา LOREAL

ขนาด A5 เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา

เข้าห่วงรอยลวดหุ้มห่วง

สั่งทำขั้นต่ำ : 500 เล่ม