สมุดโน๊ต Vespa

รับทำสมุดโน๊ต สมุดโน๊ตพรีเมี่ยม สมุดโน๊ตของชำร่วย

เพื่อเป็นของแจกหรือของแถมในงานต่างๆ

สมุดโน๊ต ขนาด A6

ปกหน้าและปกหลัง กระดาษอาร์ต 210 แกรม

พิมพ์ 4 สี

เนื้อในกระดาษ กระดาษถนอมสายตา

จำนวน 10 คู่ ไม่พิมพ์

เย็บแม็ค

สั่งขันต่ำ :  500 เล่ม

สมุดโน๊ต Vespa

สมุดโน๊ต Vespa

สมุดโน๊ต Vespa

สมุดโน๊ต Vespa